Together for better architecture. Close contact with students, artists, and architects characterises the company culture at DEKKAP.They contribute their creativity, flexibility, and their abstract, analytical thinking to the development department of the company.
Top

DEKKAP UHPC

CEPHE PANELLERİNDE UHPC BETON KULLANIMI

Beton tasarımında son yıllarda yaşanan gelişmeler, betonu yepyeni mekanik özelliklerle başka bir boyuta taşımıştır. Betonda yaşanan bu gelişmeler sayesinde, yüksek performanslı ürün ihtiyacının olduğuna kuvvetle inanıyoruz.
UHPC betondan yapılmış prekast cephe panelleri ile karşılanacaktır. UHPC Prekast paneller sahip olduğu yüksek fiziksel özellikler ve farklı özelliklerdeki lif karışımı sayesinde betonu mimarların ihtiyaç duyacağı en zorlu formlara dönüştürürken, maksimum fiziksel özellikleri sayesinde cephe kaplamasında en çok tercih edilen malzeme haline geliyor. Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, gelişmiş mekanik özelliklere sahip, üstün fiziksel özelliklere sahip, mükemmel süneklik ve çok düşük geçirgenliğe sahip kompozit malzemedir. Sıradan çimento esaslı malzemelerle karşılaştırıldığında,
UHPC’deki gelişimin en önemli yönü, yapıdaki partiküllerin homojenliği, porozitenin azalması ve buna bağlı olarak mikro yapının gelişmesidir. UHPC beton tasarımındaki ana yaklaşımlar, sistemden büyük agreganın çıkarılması, su/bağlayıcı oranının azaltılması, silika bileşikleri kullanılarak CaO/SiO2 oranının azaltılması, Portland çimentosunun kimyasal yapısının yüksek mukavemetli üretebilmek için optimizasyonu olarak sıralanabilir. Kırılganlığı önlemek için farklı özelliklerde hidratlar ve lif kullanımı.
DEKKAP Panel üstün özelliklere sahip bu UHPC Prekast panelleri DEKKAP markası altında sizler için sunmaktadır.

Saygılarımla
Ali Haydar Güler
Yönetim Kurulu Başkanı